ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ
ΤΟ ΩΧΡΟ ΑΛΟΓΟ
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΤΟΝ ΤΑΟΥΕΡΣ
Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΚΟΤΣΥΦΙΩΝ