Για τον Α’ κύκλο σπουδών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των εξής τμημάτων:

Α1 : Κάθε Δευτέρα 7-11 μ.μ.
(4 ώρες την εβδομάδα)

Α2 : Κάθε Τετάρτη 7-11 μ.μ.
(4 ώρες την εβδομάδα)

Πληροφορίες – Εγγραφές στα τηλέφωνα:
2310 216 567, 2310 861 555
(6.00- 9.00 μ.μ. κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής.)


ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 

επιστροφή